Przyjęto czy przyjento

Jak się pisze?

Poprawnie

przyjęto

Niepoprawnie

przyjento

Poprawna forma to "przyjęto" zapisywane z "ę".

Przykłady:

Co prawda nie wymagał nagłej interwencji lekarzy, ale przyjęto go dopiero po kilku godzinach.

Odniosłam wrażenie, że jego rezygnacje ze stanowiska przyjęto bardzo pozytywnie. Nikt nie wydawał się tym zasmucony.

Cieszyłam się, ponieważ przyjęto go na trzymiesięczny staż.