Zwróćcie czy zwrućcie

Jak się pisze?

Poprawnie

zwróćcie

Niepoprawnie

zwrućcie

Poprawna forma to "zwróćcie" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Myślę, że Marcin mógłby Wam z tym pomóc. Zwróćcie się z tym do niego.

Jeżeli sprzęt okazał się wadliwy, po prostu go zwróćcie.