Wnukom czy wnuką

Jak się pisze?

Poprawnie

wnukom

Niepoprawnie

wnuką

Poprawna forma to "wnukom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Postanowiła zrobić swoim wnukom drobny prezent i upiec ich ulubione ciasto.

Tadek bardzo lubi opowiadać swoim wnukom historie z jego dzieciństwa.

Pokazała wnukom regionalne muzeum, w którym jeszcze nigdy nie byli.