Obyśmy czy o byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

obyśmy

Niepoprawnie

o byśmy

Poprawny jest zapis łączny: "obyśmy".

Przykłady:

Obyśmy wyrobili się z tym na czas.

Obyśmy nie musieli poprawiać tego sprawdzianu. Mam nadzieję, że od razu dostaniemy dobre oceny.