Napisana czy na pisana

Jak się pisze?

Poprawnie

napisana

Niepoprawnie

na pisana

Poprawna forma to "napisana" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Podobno ta książka została napisana łącznie przez ponad kilkunastu autorów.

Ta wiadomość została napisana o drugiej nad ranem. Nie wiem, po co pisał do mnie o takiej godzinie.