Akceptuję czy akceptuje

Jak się pisze?

Poprawnie

akceptuję, akceptuje

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od osoby, do której się odnoszą:

  • Akceptuję: forma pochodząca od słowa "akceptować" odmieniona w pierwszej osobie liczby pojedynczej (np. ja akceptuję).
  • Akceptuje: forma pochodząca od słowa "akceptować" odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej (np. on/ona/ono akceptuje).

Przykłady:

Nie akceptuję takiego słownictwa. Jeżeli będziesz się odnosił do mnie w ten sposób, nie będę miał ochoty dłużej z tobą rozmawiać.

Nie podoba mi się ich regulamin, nie akceptuję go.

Z tego co mi mówiła, ze względu na awarię w ich sklepie dziś nie akceptuje się tam płatności kartą.

Moglibyśmy się spotkać w najbliższą sobotę. Akceptuje Pan ten termin?

Akceptuje Pan postanowienia tego regulaminu?

Kamila prawie zawsze akceptuje takie zlecenia.

Akceptuję jego warunki. Wydają się rozsądne.