Przyzwyczaić czy przyzwyczajić

Jak się pisze?

Poprawnie

przyzwyczaić

Niepoprawnie

przyzwyczajić

Poprawna forma to "przyzwyczaić" zapisywane bez użycia litery "j".

Przykłady:

Nie mogłam się przyzwyczaić do tak wczesnego wstawania.

Myślę, że nie umiałabym się przyzwyczaić do takiego basenu.