Nie zmieniło czy niezmieniło

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zmieniło

Niepoprawnie

niezmieniło

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie zmieniło".

Przykłady:

Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że wiele się od tamtego czasu nie zmieniło.

To pomieszczenie chyba się zupełnie nie zmieniło mimo upływu tylu lat.