Głębii czy głębi

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

głębi

Niepoprawna pisownia

głębii

Poprawna forma to "głębi" zapisywane z jedną literą "i".

Przykłady:

W głębi serca czuła, że nie bardzo jej się to podoba.

Starał się dotrzeć do głębi tego zagadnienia, ponieważ bardzo go ono interesowało.