Złodziejom czy złodzieją

Jak się pisze?

Poprawnie

złodziejom

Niepoprawnie

złodzieją

Poprawna forma to "złodziejom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Poinformowano nas, że złodziejom nie udało się uciec. Byliśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi.

Mieliśmy nadzieję, że złodziejom zostanie wymierzona stosowna kara.