Powierz czy powież

Jak się pisze?

Poprawnie

powierz

Niepoprawnie

powież

Poprawna forma to "powierz" zapisywane z końcówką "-rz".

Przykłady:

To twoja decyzja. Jeśli chcesz, powierz mu to zadanie. Osobiście odradzam, bo wydaje mi się, że może sobie z tym tak dobrze nie poradzić.

Jeśli rzeczywiście nie masz już na to czasu, może po prostu powierz to jakiemuś pracownikowi, żeby robił to za ciebie.