Nie strasz czy niestrasz

Jak się pisze?

Poprawnie

nie strasz

Niepoprawnie

niestrasz

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie strasz".

Przykłady:

Daj spokój, nawet mnie tym nie strasz.

Nie strasz go, przecież to nic takiego. Niepotrzebnie próbujesz go zdenerwować.