Niepoważne czy nie poważne

Jak się pisze?

Poprawnie

niepoważne

Niepoprawnie

nie poważne

Poprawny jest zapis łączny: "niepoważne".

Przykłady:

Zachowywały się trochę, jakby były jakieś niepoważne. Nie wiem, ale może po prostu miały dobry humor.

To niepoważne! Jak można w taki sposób traktować swojego klienta?