Niewysłanie czy nie wysłanie

Jak się pisze?

Poprawnie

niewysłanie

Niepoprawnie

nie wysłanie

Poprawny jest zapis łączny: "niewysłanie".

Przykłady:

Niewysłanie tego usprawiedliwienia na czas poskutkowało pozostawieniem w dzienniku nieobecności nieusprawiedliwionej.

Ze względu na niewysłanie tego projektu do nauczyciela obaj otrzymaliśmy oceny niedostateczne.

Niewysłanie go do tej szkoły było chyba sporym błędem. Myślę, że naprawdę dobrze by się tam odnalazł.