Nie dokończony czy niedokończony

Jak się pisze?

Poprawnie

niedokończony

Niepoprawnie

nie dokończony

Poprawna forma to "niedokończony" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Miał zamiar pozostawić swój projekt jako niedokończony, ponieważ nie miał już czasu na jego dalsze rozwijanie.

Szkoda, że to niedokończony wątek. Mam nadzieję, że w którymś odcinku reżyser postanowi do tego wrócić.