Wieziesz czy wjeziesz

Jak się pisze?

Poprawnie

wieziesz

Niepoprawnie

wjeziesz

Poprawna forma to "wieziesz" zapisywane z "i" zamiast "j".

Przykłady:

Co tam ciekawego wieziesz w bagażniku?

Słyszałem, że wieziesz ze sobą sporo dobrych przysmaków z rodzinnego domu. To prawda?