Coby czy co by

Jak się pisze?

Poprawnie

coby, co by

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • co by - która/który/które by, 
  • coby - żeby, aby

Przykłady:

Chciałbym znaleźć taką kobietę, co by się dobrze ze mną dogadywała.

Trenuj uczciwie coby poprawić swoje rezultaty.