Hasasz czy chasasz

Jak się pisze?

Poprawnie

hasasz

Niepoprawnie

chasasz

Poprawna forma to "hasasz" zapisywane z pierwszą literą "h".

Przykład:

Piesku, odpocznij trochę. Od kilku godzin hasasz po podwórku, pewnie jesteś zmęczony.