Manikut czy mańkut

Jak się pisze?

Poprawnie

mańkut

Niepoprawnie

manikut

Poprawna forma to "mańkut".

Mańkut - potoczna nazwa osoby leworęcznej, która używa głównie lewej ręki przy czynnościach, które większość osób wykonuje prawą (np. pisanie długopisem).

Przykład:

Zawsze podziwiałem to, że jako mańkut miał tak wspaniały charakter pisma.