Najpierw czy naj pierw

Jak się pisze?

Poprawnie

najpierw

Niepoprawnie

naj pierw

Poprawny jest zapis łączny: "najpierw".

Przykłady:

Najpierw upewnijcie się, że nic się nikomu nie stało.

Myślę, że najpierw powinniśmy się skupić na zdobyciu pierwszej bramki, a dopiero później myśleć o bardziej zaawansowanych strategiach gry.