Nie widzi czy niewidzi

Jak się pisze?

Poprawnie

nie widzi

Niepoprawnie

niewidzi

Poprawna forma to "nie widzi" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Odnoszę wrażenie, że on chyba nie widzi w tym nic złego.

Nie widzi pan tego znaku? To tamte pojazdy mają tu pierwszeństwo.