Niezmienionym czy nie zmienionym

Jak się pisze?

Poprawnie

niezmienionym

Niepoprawnie

nie zmienionym

Poprawna forma to "niezmienionym" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Ten budynek przez tyle lat przetrwał w niemal niezmienionym kształcie.

Cieszyłem się, że wyniki tej drużyny nadal utrzymywały się na niezmienionym, przyzwoitym poziomie.