Niezmienionym czy nie zmienionym

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niezmienionym

Niepoprawna pisownia

nie zmienionym

Poprawna forma to "niezmienionym" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Ten budynek przez tyle lat przetrwał w niemal niezmienionym kształcie.

Cieszyłem się, że wyniki tej drużyny nadal utrzymywały się na niezmienionym, przyzwoitym poziomie.