Niegorszy czy nie gorszy

Jak się pisze?

Poprawnie

nie gorszy

Niepoprawnie

niegorszy

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie gorszy".

Przykłady:

Wydaje mi się, że ten sezon może być dla ich drużyny nie gorszy od poprzedniego.

Moim zdaniem ten dział jest wcale nie gorszy. Wiele wątków mnie bardzo zaciekawiło, więc liczę na dobrą ocenę z nadchodzącego sprawdzianu.