Nie większy czy niewiększy

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nie większy

Niepoprawna pisownia

niewiększy

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie większy".

Przykłady:

Wydaje mi się, że ten rachunek jest nie większy od zeszłorocznego.

Okazało się, że pomnik był w rzeczywistości nie większy od tego, który stoi obok.