Nieplanowanie czy nie planowanie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieplanowanie

Niepoprawnie

nie planowanie

Poprawna forma to "nieplanowanie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Zawsze powtarzała mi, że według niej lepsze jest nieplanowanie bardzo odległej przyszłości.

Nieplanowanie konkretnej pracy na konkretne dni bardzo przeszkadzało mi w byciu produktywnym.