Niewidoczny czy nie widoczny

Jak się pisze?

Poprawnie

niewidoczny

Niepoprawnie

nie widoczny

Poprawny jest zapis łączny: "niewidoczny".

Przykłady:

Znak postawiony w takim miejscu był niemal niewidoczny dla kierowców.

Drobny druk był prawie niewidoczny gołym okiem. Udało mi się to odczytać dopiero za pomocą szkła powiększającego.