Niespełnienie czy nie spełnienie

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niespełnienie

Niepoprawna pisownia

nie spełnienie

Poprawna forma to "niespełnienie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Niespełnienie zeszłorocznych celów trochę ją przygnębiło, ale postanowiła, że tym roku jej  się uda.

Obraził się na niego przez niespełnienie obietnicy.

Jego podanie zostało odrzucone ze względu na niespełnienie wymagań.