Chlapie czy hlapie

Jak się pisze?

Poprawnie

chlapie

Niepoprawnie

hlapie

Poprawna forma to "chlapie" zapisywane z "ch".

Przykłady:

Zastanawiałam się, dlaczego Janek tak bardzo chlapie tą wodą. 

Zawsze wiem, kiedy mył ręce, ponieważ chlapie wodą po całej łazience.