Potrzebowalibyśmy czy potrzebowali byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

potrzebowalibyśmy

Niepoprawnie

potrzebowali byśmy

Poprawny jest zapis łączny: "potrzebowalibyśmy".

Przykłady:

Potrzebowalibyśmy twojej porady. Co o tym sądzisz?

Potrzebowalibyśmy mieć to najpóźniej na przyszłą środę. Bylibyście w stanie wyrobić się do tego czasu?