Nieprzygotowany czy nie przygotowany

Jak się pisze?

Poprawnie

nieprzygotowany

Niepoprawnie

nie przygotowany

Poprawny jest zapis łączny: "nieprzygotowany".

Przykłady:

Zapytałem go, dlaczego jest nieprzygotowany.

Byłem zupełnie nieprzygotowany do dzisiejszej lekcji, ponieważ o niej zapomniałem.

Był nieprzygotowany na taką ewentualność, dlatego początkowo nie wiedział jak sobie poradzić.