Udowadniać czy udawadniać

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

udowadniać

Niepoprawna pisownia

udawadniać

Poprawna forma to "udowadniać".

Przykłady:

Nie miałem zamiaru mu niczego udowadniać.

Ta drużyna potrafi udowadniać, że jest wyjątkowa.