Niepowtarzalna czy nie powtarzalna

Jak się pisze?

Poprawnie

niepowtarzalna

Niepoprawnie

nie powtarzalna

Poprawny jest zapis łączny: "niepowtarzalna".

Przykłady:

Był tym strasznie zafascynowany i twierdził, że to niepowtarzalna okazja.

Emilia jest jedyna i niepowtarzalna. Ma naprawdę wspaniały charakter.