Niezrzeszony czy nie zrzeszony

Jak się pisze?

Poprawnie

niezrzeszony

Niepoprawnie

nie zrzeszony

Poprawna jest pisownia łączna: "niezrzeszony".

Przykłady:

Jako niezrzeszony członek ich klubu nie mogłem wziąć udziału w tych zawodach.

Biblioteka co jakiś czas organizowała spotkania, na które zapraszała także niezrzeszonych czytelników, niebędących członkami miejscowego stowarzyszenia.