Szybkim czy szypkim

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

szybkim

Niepoprawna pisownia

szypkim

Poprawna forma to "szybkim" zapisywane z użyciem litery "b".

Przykłady:

Poruszał się naprawdę w niezwykle szybkim tempie.

Chciałbym zastąpić to urządzenie jakimś szybkim komputerem.