Szybkim czy szypkim

Jak się pisze?

Poprawnie

szybkim

Niepoprawnie

szypkim

Poprawna forma to "szybkim" zapisywane z użyciem litery "b".

Przykłady:

Poruszał się naprawdę w niezwykle szybkim tempie.

Chciałbym zastąpić to urządzenie jakimś szybkim komputerem.