Cureczka czy córeczka

Jak się pisze?

Poprawnie

córeczka

Niepoprawnie

cureczka

Poprawna forma to "córeczka" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Pani powiedziała, że nasza córeczka uczy się coraz lepiej.

Bardzo cieszył mnie fakt, że moja córeczka zainteresowała się śpiewem.