Godz czy godz. - skrót

Jak się pisze?

Poprawnie

godz.

Niepoprawnie

godz

Poprawna forma to "godz." zapisywane z kropką.

Godz. - skrót od słowa "godzina".

Przykłady:

O której godz. się to działo?

Na którą godz. mamy jutro do szkoły?