A nuż cz anóż

Jak się pisze?

Poprawnie

a nuż

Niepoprawnie

anóż

Poprawna jest forma rozłączna, zapisywana z użyciem "u" otwartego: "a nuż".

Przykłady:

Nie chciałbyś chociaż spróbować? A nuż się uda.

Na twoim miejscu poszedłbym na te urodziny. A nuż będzie fajnie.