Zatytułowana czy zatytuowana

Jak się pisze?

Poprawnie

zatytułowana

Niepoprawnie

zatytuowana

Podobnie jak w samym słowie "tytuł", w tym przypadku poprawną formą będzie "zatytułowana" zapisywane z użyciem litery "ł".

Przykłady:

Jak jest zatytułowana ta książka? Też chętnie bym ją przeczytał.

Muszę się dowiedzieć, jak zatytułowana była ta lektura. Podobno w przyszłym tygodniu mamy mieć z niej kartkówkę.