Niedotyczące czy nie dotyczące

Jak się pisze?

Poprawnie

niedotyczące

Niepoprawnie

nie dotyczące

Poprawny jest zapis łączny: "niedotyczące".

Przykłady:

Miał do mnie pytanie niedotyczące pracy, dlatego tym chętniej chciałem z nim porozmawiać.

Były to filmy niedotyczące żadnego konkretnego zagadnienia, ale i tak bardzo mi się podobały.