Zamąż czy za mąż

Jak się pisze?

Poprawnie

za mąż

Niepoprawnie

zamąż

Poprawny jest zapis rozłączny: "za mąż".

Przykłady:

Bardzo chciałabym wyjść za niego za mąż.

Podobno Beata w przyszłym roku będzie wychodzić za mąż.

Nie mogła się doczekać, aż jej przyjaciółka wyjdzie za mąż.