Gałąź czy gałęź

Jak się pisze?

Poprawnie

gałąź

Niepoprawnie

gałęź

Pomimo istnienia formy "na gałęzi" zapisywanej z użyciem litery "ę", w tym przypadku poprawny jest zapis "gałąź".

Przykłady:

Miałem wrażenie, że ta gałąź zaraz urwie się pod takim ciężarem.

Zobacz, w jak ciekawy sposób rośnie ta gałąź.