Niedługim czy nie długim

Jak się pisze?

Poprawnie

niedługim

Niepoprawnie

nie długim

Poprawna forma to "niedługim" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Nie byłam zbyt zmęczona po tak niedługim spacerze.

Po tak niedługim odcinku serialu miałem pewien niedosyt. Liczyłem na to, że będzie trwał przynajmniej pół godziny.