Kupiłabyś czy kupiła byś

Jak się pisze?

Poprawnie

kupiłabyś

Niepoprawnie

kupiła byś

Poprawny jest zapis łączny: "kupiłabyś".

Przykłady:

Kupiłabyś to, gdyby obniżyli cenę o połowę?

Wydaje mi się, że ile nie kupiłabyś słodyczy, nie poprawi to twojego nastroju.

A może kupiłabyś wam nowy telewizor?