Nieotrzymania czy nie otrzymania

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nieotrzymania

Niepoprawna pisownia

nie otrzymania

Poprawna forma to "nieotrzymania" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Z powodu nieotrzymania na czas stosownej deklaracji władze uniwersytetu postanowiły wykreślić go z listy studentów.

Konsekwencją nieotrzymania przez panią mojej pracy na czas była ocena niedostateczna.