Nieotrzymania czy nie otrzymania

Jak się pisze?

Poprawnie

nieotrzymania

Niepoprawnie

nie otrzymania

Poprawna forma to "nieotrzymania" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Z powodu nieotrzymania na czas stosownej deklaracji władze uniwersytetu postanowiły wykreślić go z listy studentów.

Konsekwencją nieotrzymania przez panią mojej pracy na czas była ocena niedostateczna.

Do jej urodzin pozostało kilka dni, więc ryzyko nieotrzymania tej przesyłki na czas było zbyt wysokie. W związku z tm postanowiłem kupić prezent w jednym z lokalnych sklepów.