Wykaż czy wykarz

Jak się pisze?

Poprawnie

wykaż

Niepoprawnie

wykarz

Poprawna forma to "wykaż" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Wykaż się trochę większą cierpliwością. Nie wszystko dzieje się tak od razu.

Wykaż się większą determinacją od niego. Jeżeli będziesz więcej trenował, być może na następnych zawodach to tobie uda się zwyciężyć.

Zaproponuj coś od siebie, wykaż się jakąś inicjatywą.