Zrobiłabyś czy zrobiła byś

Jak się pisze?

Poprawnie

zrobiłabyś

Niepoprawnie

zrobiła byś

Poprawny jest zapis łączny: "zrobiłabyś".

Przykłady:

Myślę, że jeśli zrobiłabyś ten prezent samodzielnie, spodobałby mu się jeszcze bardziej.

Zrobiłabyś ze mną pracę na ten konkurs? Można zgłaszać się w grupach, dlatego mogłybyśmy połączyć siły.