Niemili czy nie mili

Jak się pisze?

Poprawnie

niemili

Niepoprawnie

nie mili

Poprawna forma to "niemili" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Ci ludzie byli dla mnie bardzo niemili.

Według mnie twoi znajomi są trochę niemili.

Zachowali się, jakby byli naprawdę niemili.