Niemały czy nie mały

Jak się pisze?

Poprawnie

niemały, nie mały

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne.

Zazwyczaj poprawny będzie zapis łączny. Formy "nie mały" zapisywanej rozłącznie używane w przypadkach, gdy chcemy zwrócić uwagę na jakieś zaprzeczenie w wypowiedzi, jak na przykład w zdaniu: "to był nie mały, a duży problem".

Przykłady:

Wyglądało na to, że szykuje nam się niemały turniej. Zapisało się naprawdę wielu zawodników.

Powiedziała, że według niej to nie mały, a naprawdę duży wyczyn.