Psuje czy psóje

Jak się pisze?

Poprawnie

psuje

Niepoprawnie

psóje

Poprawna forma to "psuje" zapisywane z końcówką "-uje".

Przykłady:

Ten samochód nieustannie mi się psuje. Chyba będę musiał go wymienić.

Moja zmywarka znowu się coś psuje. Powinnam zadzwonić do fachowca.

Dlaczego ten telewizor znowu się psuje? Przecież ledwo co wrócił z naprawy.