Przełożone czy przełorzone

Jak się pisze?

Poprawnie

przełożone

Niepoprawnie

przełorzone

Poprawna forma to "przełożone" zapisywane z "rz" i "ż".

Przykłady:

Myślę, że będą musiały o tym zadecydować nasze przełożone.

Z tego co słyszałam, jej impreza ma zostać przełożona na przyszły tydzień.